Παρασκευή, 12 Απρίλιος 2013 09:49

Παραδοτέα

BATAR2

 

 Ετήσιες εκθέσεις:

1. 2013, 2. 2014, 3. 2015 Α εξάμηνο

Παραδοτέα φακέλου:

  1. Στοιχεία δείγματος (pdf)
  2. Δεδομένα γεωμετρικής μορφολογικής ανάλυσης (pdf)
  3. Δεδομένα λιπιδικής σύστασης του σώματος (pdf)
  4. Τράπεζα γενετικού υλικού (DNA) 2000 ατόμων τσιπούρας (pdf)
  5. Δεδομένα γονοτύπησης 2000 ατόμων τσιπούρας σε 10 ασύνδετους markers (pdf)
  6. Γενεαλογικό δέντρο - αναγνώριση οικογενειών (pdf)
  7. Δεδομένα γονοτύπησης 500-600 ατόμων τσιπούρας σε 15-20 markers για 2 ομάδες σύνδεσης (pdf)

Δημοσιεύσεις-ανακοινώσεις σε συνέδρια:

1. (pdf), 2. (pdf), 3. (pdf)

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 17 Νοέμβριος 2015 13:07