Παρασκευή, 12 Απρίλιος 2013 09:44

Παραδοτέα

 

 

 

 

ΠΕ1. Διαχείριση Έργου

1.1 Ενδιάμεση Έκθεση (pdf)

1.2 Τελική Έκθεση (pdf)

ΠΕ2. Σχεδιασμός Ερευνητικού πλαισίου και διεξαγωγή έρευνας

2.1 Γνωσιακή βάση Ελληνικών ΜΚΟ του τομέα των Κοινωνικών Υπηρεσιών και του Περιβάλλοντος (pdf)

2.2 Ανάλυση των επιχειρησιακών προτύπων των Ελληνικών ΜΚΟ του τομέα των Κοινωνικών Υπηρεσιών και του Περιβάλλοντος (pdf)

ΠΕ3. Σχεδιασμός Εργαλείων Διοίκησης Έργου για ΜΚΟ

3.1 Εργαλεία, τεχνικές και καλές πρακτικές για την αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση πόρων (pdf)

ΠΕ4. Σχεδιασμός Πλαισίου Οργανωσιακής Μάθησης

4.1 Πλαίσιο Οργανωσιακής Μάθησης για ΜΚΟ (pdf)

ΠΕ5. Διάχυση αποτελεσμάτων

5.1 Υλικό διάχυσης – Ιστότοπος (pdf, site)

5.2 Υλικό διάχυσης – Φυλλάδιο (pdf)

5.3 Τρεις Δημοσιεύσεις σε Διεθνή/Ελληνικά Συνέδρια και Περιοδικά (pdf)

5.4 Συμμετοχές σε Διεθνή και Εθνικά Συνέδρια (pdf)

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 18 Νοέμβριος 2015 16:55