ΠΕ1. Προσδιορισμός του άριστου όγκου ανάπτυξης του ριζικού συστήματος στην αεροπονία


ΠΕ2. Προσδιορισμός της άριστης θερμοκρασίας ανάπτυξης του ριζικού συστήματος στην αεροπονία


ΠΕ3. Έλεγχος της συγκέντρωσης των νιτρικών


ΠΕ4. Μέτρηση φαινολικών ουσιών και αντιοξειδωτικού φορτίου


ΠΕ5. Ολοκληρωμένη πρόταση αεροπονικού συστήματος καλλιέργειας προς τους φορείς παραγωγής

SALAX2


ΠΕ1.

Μία ανακοίνωση σε επιστημονικό συνέδριο (Abstract, Poster)

Μία δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό (pdf)

 

ΠΕ2.

Μία ανακοίνωση σε επιστημονικό συνέδριο (Abstract, Poster)

 

ΠΕ3.

Μία ανακοίνωση σε επιστημονικό συνέδριο (Abstract, Poster)

 

ΠΕ4.
Μία ανακοίνωση σε επιστημονικό συνέδριο (Abstract, Poster)

Μία δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό (pdf)

 

ΠΕ5.

Μία ανακοίνωση σε επιστημονικό συνέδριο (Abstract, certificate)