Παρασκευή, 12 Απρίλιος 2013 11:12

Πακέτα εργασίας

 

ΠΕ1. Προσδιορισμός του άριστου όγκου ανάπτυξης του ριζικού συστήματος στην αεροπονία


ΠΕ2. Προσδιορισμός της άριστης θερμοκρασίας ανάπτυξης του ριζικού συστήματος στην αεροπονία


ΠΕ3. Έλεγχος της συγκέντρωσης των νιτρικών


ΠΕ4. Μέτρηση φαινολικών ουσιών και αντιοξειδωτικού φορτίου


ΠΕ5. Ολοκληρωμένη πρόταση αεροπονικού συστήματος καλλιέργειας προς τους φορείς παραγωγής

Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 15 Νοέμβριος 2015 19:01