Παρασκευή, 12 Απρίλιος 2013 07:19

Πακέτα εργασίας

tasks

Σκοπός
Ο Σκοπός της πράξης είναι η βέλτιστη υλοποίηση των σχετικών υποέργων με παράλληλη δημοσιοποίηση, αξιολόγηση και  των αποτελεσμάτων της.


Στόχοι
Οι Στόχοι της πράξης αφορούν την αποδοτική διοικητική υποστήριξη και διαχείριση του έργου, την ευρεία δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου, την διερεύνηση για την πιθανή αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου καθώς και την αξιολόγηση του έργου και των αποτελεσμάτων του.


Δράσεις

 1. Υποστήριξη της πράξης

2. Δράσεις δημοσιότητας

3. Αξιολόγηση της πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 17 Νοέμβριος 2015 16:18