Παρασκευή, 12 Απρίλιος 2013 07:19

Παραδοτέα

ARCHIMIDES

 Δράσεις Δημοσιότητας:

  1. Προδιαγραφές ιστοσελίδας
  2. Ιστοσελίδα
  3. Έντυπο υλικό (στόχοι του έργου, αποτελέσματα)
  4. Ημερίδα  (αφίσαπρόγραμμα, πρακτικάφωτογραφικό υλικό, Video υλικό)

        

Υποστήριξη της πράξης:

  1. Αρχείο
  2. Τρεις Ετήσιες Εκθέσεις Ιδρυματικού υπεύθυνου (2012, 2013, 2014)

Αξιολόγηση  της πράξης:

1. Χάρτης σημείων αξιολόγησης πράξης Αρχημιδης ΙΙΙ

2.Ενδιάμεση εκθεση αξιολόγησης (εσωτερική αξιολόγηση)

3. Τελική έκθεση αξιολόγηση (εξωτερική αξιολογηση)

 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 23 Νοέμβριος 2015 14:01