Τρίτη, 03 Νοέμβριος 2015 07:15

Ημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ (ερευνητικές ομάδες ΤΕΙ Μεσολογγίου)

 

AFISA HMERIDAS        2015

Την Πέμπτη 19/11/2015 θα πραγματοποιηθεί ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου Αρχιμήδης ΙΙΙ.

Τόπος: Κεντρικό Αμφιθέατρο του τέως ΤΕΙ Μεσολογγίου (εγκαταστάσεις ΤΕΙ ΔΕ στο Μεσολόγγι).

Πρόγραμμα ημερίδας (εδώ)


Πρακτικά Ημερίδας

Την Πέμπτη 19/11/2015 στο κεντρικό αμφιθέατρο του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στις εγκαταστάσεις στο Μεσολόγγι πραγματοποιήθηκε ημερίδα δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου Αρχιμήδης ΙΙΙ-Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων ΤΕΙ Μεσολογγίου, το οποίο έχει κατατεθεί για χρηματοδότηση στην ανοικτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «εκπαίδευση και διαβίου μάθηση», κατηγορία πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων ΤΕΙ , άξονας προτεραιότητας 10 του Υπ. Παιδείας και διαβίου μάθησης και θρησκευμάτων (αρ. προσκλ.9510/19-6-2009) και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ.

Ο ιδρυματικός υπεύθυνος του έργου, καθηγητής του τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας- Υδατοκαλλιεργειών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Κατσέλης Γεώργιος, έδωσε το περίγραμμα του έργου και σημείωσε ότι, οι ερευνητικές ομάδες του έργου προέρχονται από το τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας- Υδατοκαλλιεργειών (ΤΑΥ) (2 ερευνητικές ομάδες), το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι) (ΤΔΕΜ)(1 ερευνητική ομάδα) και το τμήμα Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΤΤΓ) (1 ερευνητική ομάδα)- τμήματα του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και τέως του ΤΕΙ Μεσολογγίου. Επίσης μέσω του έργου επετεύχθησαν συνεργασίες με 9 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ερευνητικά κέντρα της χώρας και της αλλοδαπής, απασχολήθηκε και σημαντικός αριθμός επιστημονικών συνεργατών πέραν του μονίμου προσωπικού των ιδρυμάτων, ενόσω παρήχθη ένας σημαντικός όγκος αποτελεσμάτων τα οποία έχουν δημοσιευθεί ή ανακοινωθεί σε επιστημονικά συνέδρια σε περισσότερες (μέχρι στιγμής) από 20 εργασίες.

Η ερευνητική ομάδα του υποέργου: Εμπειρική διερεύνηση του ρόλου και της λειτουργίας των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών: όψεις και διαστάσεις τους στην Ελληνική πραγματικότητα, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή του ΤΔΕΜ Τζουραμάνη Χρήστο, παρουσίασαν τα αποτελέσματα του υποέργου τα οποία αφορούν στην αποτύπωση των τεχνικών, τακτικών, εργαλείων και προτύπων λειτουργίας των ελληνικών ΜΚΟ, ενόσω σχεδιάστηκε ένα ευέλικτο και εύκολο στην εφαρμογή πλαίσιο οργανωσιακής μάθησης και αξιολόγησης με έμφαση στην πρακτικότητα, το οποίο αφορά σε σημαντικό εργαλείο ανάπτυξη και βελτίωσης των ΜΚΟ.

Από την ερευνητική ομάδα του υποέργου «Εκτίμηση γενετικών παραμέτρων και ανίχνευση γενετικών τόπων ποσοτικών ιδιοτήτων (QTL) για οικονομικά σημαντικούς χαρακτήρες σε καλλιεργούμενους πληθυσμούς τσιπούρας», ο επιστημονικός υπεύθυνος του υποέργου   αναπλ. καθηγητής του ΤΑΥ, Μπαταργιάς Κων/νος   και ο αναπλ. καθηγητής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Χαντζιπλής Δημήτριος ανέδειξαν σημαντικές διαπιστώσεις που αφορούν στη επίδραση της ηθολογίας αναπαραγωγής της τσιπούρας και του περιβάλλοντος εκτροφής στην φαινοτυπική ποικιλομορφία της, ενόσω συνδέθηκαν δυο γονιδιακοί τόποι ποσοτικών χαρακτήρων (QTL) με το βάρος.

Από την ερευνητική ομάδα του υποέργου «Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων νανοδομημένων υλικών για εφαρμογές στην απορρύπανση υδάτινων συστημάτων από οργανικό και ανόργανο φορτίο» η Μπεκιάρη Βλασούλα επίκουρη καθηγήτρια του τμήματος ΤΑΥ, επιστημονική υπεύθυνη του υποέργου και το μέλος της ερευνητικής ομάδας αναπλ. καθηγητής του τμήματος Χημείας του Παν/μίου Πατρών Μπόκιας Γεώργιος, παρουσίασαν τα αποτελέσματα αυτής, που αφορούσαν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων λειτουργικών (οργανικών, ανόργανων ή σύνθετων) υλικών, τα οποία να προσροφούν ή/και να φωτοαποικοδομούν οργανικό ή ανόργανο φορτίο, με απώτερο στόχο την εφαρμογή τους στην απορρύπανση υδάτινων συστημάτων από οργανικούς ρύπους.

Τέλος ο επιστημονικός υπεύθυνος του υποέργου «Αεροπονική καλλιέργεια ανθοκηπευτικών. Κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών» καθηγητής του ΤΤΓ Σαλάχας Γεώργιος, ανέπτυξε την πρωτοποριακή εφαρμογή της τεχνολογίας της ΝΑΣΑ η οποία αφορά στην αεροπονική καλλιέργεια-ανάπτυξη των φυτών σε ελεγχόμενο περιβάλλον απουσία υποστρώματος (aircultureorsoillesculture) με ψεκασμό του θρεπτικού διαλύματος- και τα αποτελέσματα προσαρμογής της σε μεσογειακές καλλιέργειες.

Στην συζήτηση που ακολούθησε διαπιστώθηκε η σημαντικότητα των παραπάνω ερευνητικών αποτελεσμάτων και  πέραν αυτών, προοπτικές παραγωγής καινοτόμων προϊόντων.

Την ημερίδα παρακολούθησαν περισσότερα από 180 μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων, επιδεικνύοντας έντονο ενδιαφέρον για τα καινοτόμα αποτελέσματα του έργου.

 

 

20151119 114217     20151119 114141    20151119 114710            20151119 114336 I        20151119 122132       20151119 134732


αναδημοσιεύσεις στον τύπο:

-εφημερίδα Αιχμή (εδώ)

-e-newspaper TheBESTnews (εδώ)

 

 

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 25 Νοέμβριος 2015 12:51